Ordfører Rune Rafaelsen hadde også tatt turen til Pasvik og folkemøte tirsdag. Han var klokkeklar på hva som var nødvendig for å få på plass ferdselsåren gjennom Pasvikdalen.

Til tross for at det er Finnmarks fylkeskommune som eier fylkesvei 885 gjennom Pasvikdalen, er veien også et viktig emne i lokalpolitikken. Det er ordfører Rafaelsen tydelig på.

- Jeg føler at som lokalpolitiker har jeg fått marsjmarsjordrer om at dette må prioriteres. Vi har en dialog i partiet, og jeg vet også at andre er veldig opptatt av veien, sa ordføreren til de frammøtte på folkemøtet.

Må tas på alvor

Han mener at de seneste aksjonen og innbyggernes protester er noe som må tas på aller høyeste alvor. Derfor oppfordrer han til at lokalpolitikerne nå må stå samlet.

- Det må være en plan for når det skal være ferdig. Da er det vårt ansvar som politikere. Vi må sørge for at politikerne lokalt klarer å stå sammen og de på fylkesnivå bevilger pengene, uttalte han.

Nødvendig med mer penger

Og ordføreren var tydelig på at mer penger var nødvendig.
- Jeg tror ikke jeg skal argumentere for hverken vei-kropper eller drenering, men det som er viktig er bevilgninger med penger. Løsningen må være større bevilgninger og at det blir gjort på en god måte. Det må være mulig å legge ut, samt finne ut hva en vei til Skogfoss koster og når det kan være mulig å ha den ferdig. Vi må sette av de nødvendige midlene slik at man får en forventet progresjon slik at befolkningen her ser at det gir resultater.