Opprinnelig ble Kirkenes varslet som nytt kontorsted tidligere i vår. Rafaelsen viser til flere avisoppslag angående omorganiseringen av konfliktrådet i Finnmark.

– Som ordfører reagerer jeg på utviklingen i saken hvor anbefalingen til justisdepartementet er å legge konfliktrådet til Alta kommune, og ikke Sør-Varanger kommune, skriver han.

Rafaelsen påpeker viktigheten av nærhet til politiets nye hovedkvarter i fylket som er i Kirkenes.

– Etter nærpolitireformen er hovedsetet for Finnmark politidistrikt i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Jeg forventer at justisministeren i sin beslutning vektlegger de faglige begrunnelsen for flyttingen av konfliktrådet fra Vadsø kommune.

Jeg anser det som naturlig at man vektlegger konfliktrådets nærhet og samarbeid med Finnmark politidistrikts hovedsete, avslutter brevet til departementet.