Mandag var blant andre UDI-direktør Frode Forfang og sjefen for Politiets Utlendingsenhet, Kristin Kvigne, på besøk i Sør-Varanger. Der skulle de få et blikk på hvordan forholdene er, og diskutere framgangen med det lokale politidistriktet.

I den forbindelse kunne UDI-direktøren fortelle at de skal opprette et ankomstsenter for asylsøkerne som kommer inn via Storskog. Om alt går slik det virker nå, blir det senteret i Vestleiren på Høybuktmoen.

Effektiviserer

Slik det ser ut nå, er det ikke et nytt overnattingssted dette dreier seg om. Ankomstsenteret skal heller effektivisere behandlingen av asylsøkerne som kommer til Sør-Varanger.

Tanken er å kunne gjøre så mye som mulig av politiregistreringen og helsesjekken på samme sted. Det er noe som alle asylsøkerne skal igjennom før de forlater Sør-Varanger.

- Vi er nå i ferd med å inngå en avtale med Sivilforsvaret om å etablere et slikt senter. Vi fikk beskjed fredag ettermiddag om at vi fikk Vestleiren til det formålet, forteller Forfang.

Raskere nekt

Forfang ser også for seg en raskere behandling av noen av de som ikke har asylrett.

- Vi kan få til hurtigbehandling av de som allerede har statsborgerskap i Russland, og få dem sendt tilbake, gjerne på dagen, sier han.

Ifølge UDI-direktøren er det Sivilforsvaret som har prosjektansvaret for ankomstsenteret.