Den norsk-russiske ekspertgruppa for luftovervåkning av grenseområdene møtte nylig Norilsk Nikels miljødirektør på Kola og ble da orientert om gigantutslippet av svoveldioksid den 5. april. Utslippet skal ha vært tolv ganger over det tillatte utslippet.

Ekspertgruppa treffes to ganger i året, denne gang i Murmansk. I tillegg til Fylkesmannens miljøvernsjef Bente Christiansen er Miljødirektoratet og NILU representert i gruppa. Også Roshydromet, som foretar målingene i Petsjenga, var med på møtet.

Imponerende

Pasvikseminaret, der politikerne i Sør-Varanger oppdateres i miljøspørsmål, har et ganske så imponerende program. Seminaret begynner mandag med innledning av miljøvernsjefen og ordføreren.

Bellonas nye industrirapport: «Norilsk Nikel og Tesla - hva er felles?» presenteres. Tore Flatlandsmo Berglen fra NILU (Norsk institutt for luftovervåkning) tar for seg utslipp fra luft til smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij. Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva snakker om økologiske langtidseffekter av ulike miljøpåvirkninger i Pasvikvassdraget, miljøgifter i Pasvikvassdraget og miljøstatus i innsjøer langs grensa.

Tirsdag orienterer Eldbjørg Heimstad om bakgrunnen for det nye helseprosjektet.

Kolliderer

Guttorm Christensen fra Akvaplan-niva forteller om miljøgifter i mat fra naturen i grenseområdene, Torkjel M. Sandanger om matsikkerhet og humane nivåer og Anne Katrine Normann fra Norut om en spørreundersøkelse om folks bekymring.

Og mens Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre deltar på et lunsjmøte i Kirkenes, fortsetter Sør-Varangers politikere Svanhovd-møtet med å bli orientert om hvordan miljøforurensere spores og om anadrome laksefisker i Bøkfjorden og Neidenfjorden før det blir spørsmål og diskusjon til et ekspertpanel.