– Det er en ønsket politikk fra Fremskrittspartiet å få utredet et politihelikopter i Finnmark. Hvert år er det episoder der utrykningstiden er på to til tre timer. Noen ganger er det alvorlig, og det er bare et spørsmål om tid før det går veldig galt. Med et helikopter rekker man fram i tide, sier Fredriksen.

Trygghet

Dette sa han også i debatten som avsluttet årsmøtet til Politiets fellesforbund Øst-Finnmark, som ble holdt i Kirkenes denne uka.
Fredriksen mener at avstandene i fylket og måten politiet har organisert seg på gjør at helikopter må utredes.
– Det kan være at man er på vakt i Berlevåg når noe skjer i Båtsfjord, og veien over fjellet er stengt. Med en slik turnus vil man rekke fram hvis man har et helikopter. Dette vil føre til den nødvendige trygghet for befolkningen, sier Fredriksen.
Han sier at Frp er like opptatt av å styrke nærpolitiet som Politiets fellesforbund, men når det ikke blir frigitt nok ressurser til dette, vil et helikopter være med å styrke befolkningens interesse.
Fredriksen mener også at sentralisering av administrative oppgaver i politiet vil være med å frigi midler som kan brukes på mer politi i kommunene.
– Dette vil gi gjøre ved å ha færre og større politidistrikter, fra dagens 27 til kanskje 5 til 10 i hele Norge.

– Rett vei

– Det er bra å ha en debatt om dette, men forbundet mener at vi ikke bør endre strukturen, sier leder i Politiets fellesforbund Øst-Finnmark, Odd Børre Evensen.
– Vi kan ikke omorganisere oss bort fra problemene. Det er prøvd før, og det virker ikke. Og vi vil selvsagt gjerne ha helikopter, men vi vil heller styrke de små enhetene, sier Evensen.
Han forteller at politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark prøver å gjøre noe med nærpoliti.
– Vi har nå døgnkontinuerlig vakt både i Kirkenes og i de to andre regionene, og beredskapen har blitt styrket i hver kommune, så vi er på rett vei, og det er bra, sier han.

Heller lokalt

Når det gjelder helikopter mener Evensen at man ikke kan fly helikopter fra Kirkenes til Berlevåg og lande i hagen til noen hvis noe skjer.
– Vi vil heller ha lokalt politi i Berlevåg, sier Evensen.
Han sier at det er to til tre store hendelser i løpet av året der det kunne vært fint med helikopter, men helikopter koster også penger.
– Det koster å ha et helikopter, det koster å drive det, og det koster å ha mannskap til å fly det. Hvis det skal erstatte nærpoliti, må det være tilgjengelig hele døgnet, og da må det være personell tilgjengelig hele døgnet. Et annet spørsmål er vær. Hvis man gjør seg avhengig av å ha et helikopter, men det ikke kan fly på grunn av dårlig vær, hva gjør man da, spør Evensen.

44 millioner

I forbindelse med etterforskningen etter terrorangrepet 22. juli var politihelikopter et sentralt tema. Tall fra politidirektoratet i 2011 viste at å ha ett operativt helikopter ville koste 44 millioner kroner i året. TV2, som refererte saken, viste også til at med bare ett helikopter vil det måtte stå på bakken på grunn av vedlikehold, og i praksis være operativt bare 39 av årets 52 uker.