Politiet, Grensekommissariatet og Grensevakten har sendt ut en pressemelding med disse ønskene til de som ferdes ute i påsken.

Skuterkjøring

Politiet vil være til stede med snøskuterpatruljer gjennom hele påsken, for å møte folk og kontrollere snøskutertrafikken. Det er viktig at skuterfolket følger de oppmerkede løypene, og forholder seg til løypekartet som finnes på hjemmesidene til Sør-Varanger kommune.
Politiet ønsker å forebygge mot rus, høy fart og uvettig og sjenerende skuterkjøring. Snøskuterførere bes om å respektere at skuterkjøring og bruk av alkohol ikke hører sammen. For at alle skal trives og få en fin påske, må skutertrafikken vise hensyn til dem som ferdes uten motor.

Påskepatrulje

Grensekommissariatet oppfordrer skuterførere til å følge skuterløypa langs grensen i Pasvikelva nøye og ikke kutte svinger. Det er spesielt vanskelig å se grenselinja om vinteren. For å unngå å krysse grensen, anbefales det å holde seg vest for stikkene i skuterløypa. En utilsiktet grensekryssing er en alvorlig hendelse, som må håndteres sammen av norske og russiske myndigheter.
De norske og russiske grensekommissariatene vil som tidligere kjøre felles påskepatrulje med snøskuter på påskeaften. Felles norsk-russisk påskepatrulje er et uttrykk for samarbeidet, og en god anledning til å snakke med folk underveis. Turen går langs grensen fra grensemerke 82 til 45 på russisk side av grensen, og motsatt vei tilbake på norsk side.

Bading og leker

Grensevakten vil som vanlig ha økt tilstedeværelse i grenseområdene i påsken. Som tidligere år blir det arrangert tradisjonell gudstjeneste på Holmfoss på skjærtorsdag og i Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv første påskedag. Her blir det også mulighet for et forfriskende påskebad.
Det blir også Gjøkåsenlekene med rebusløp på Potetholmen påskeaften, og Isfiskekonkurranse på Utnes på første påskedag.
Alle som møter politiet, Grensekommisariatet og Grensevakten på tur i påsken, er velkommen til å ta kontakt for en hyggelig prat, heter det i meldingen fra Finnmark politidistrikt.