Det er Utenriksdepartementet som melder om saken.

«Den 4. mars vil en utvidet grenseboeravtale mellom Norge og Russland tre i kraft. Med utvidelsen vil alle innbyggerne i Neiden i Sør-Varanger få anledning til å søke om grenseboerbevis, og russiske grenseboere vil kunne reise til et utvidet område på norsk side. Det russiske minnesmerket ved Neiden fjellstue inkluderes i grenseboersonen,» skriver departementet.

– Grenseboeravtalen er et godt eksempel på det velfungerende praktiske samarbeidet vi har med Russland i nord. Det er gledelig at vi nå kan inkludere hele Neiden i grenseboersonen, sier utenriksminister Børge Brende ifølge pressemeldingen.

Grenseboeravtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft i mai 2012. Siden den gang har det norske generalkonsulatet i Murmansk utstedt over 2800 grenseboerbevis, mens det russiske generalkonsulatet i Kirkenes har utstedt 5800 grenseboerbevis, ifølge departementet.

«Avtalen er av stor praktisk betydning for de som bor i området, ved at reiser på tvers av grensen forenkles. Dette bidrar til å styrke folk-til-folk kontakten i nord,» står det i meldingen.