Småviltjegerne i Finnmark har felt til sammen 13.400 ryper siden jaktstart 10. september. Antall aktiverte jaktdager er lik forrige sesong, tross bedre rypetall ved takseringen.

Det vil si 18 600 i år mot 18 400 i fjor skriver FEFO i en pressemelding. 

I år var uttaket av liryper på 9 800, mot forrige sesong 3 600, mens det høsten 2016 ble felt 15 500. Uttaket av fjellryper er på 3 600, mot henholdsvis 2 700 i fjor og 6 400 året forut.

- FeFo innførte før årets jaktsesong nye retningslinjer for jakta på Finnmarkseiendommen. Retningslinjene skal sikre en bærekraftig forvaltning som balanserer de ulike brukergruppenes bruk av ressursen og som sikrer at det er noe å jakte på for lokale rettighetshavere gjennom hele sesongen. Med et foreløpig anslått uttak på under fem prosent av totalbestanden, så vurderer vi at uttaket er godt innenfor hva som regnes som bærekraftig. Dermed kan lokalbefolkningen fortsette og å jakte resten av sesongen uten at dette vil gå på bekostning av rypebestandene på Finnmarkseiendommen, sier leder for utmark i Fefo, Einar Asbjørnsen.

Årets sesongkvote for snarefangst er på 40 ryper, og jegere kan fortsette å jakte småvilt for sesongen.