To år på rad har Kirkenes Lufthavn Høybuktmoen økt passasjertallet med nøyaktige 1,1 prosent. Dette viser tallene for 2017 i statistikken fra Avinor. Veksten på Kirkenes Lufthavn fortsetter stabilt.

Økningen er likevel noe bak det nasjonale gjennomsnittet som ligger på 4,1 prosent økning av passasjerer i Norge. Veksten er størst på passasjerer på utlandsreiser fra norske flyplassene.

Sterk vekst i nord

Nær 53 millioner passasjerreiser ble foretatt over Avinors lufthavner i året som gikk. Dette er en økning på 4,1 prosent sammenlignet med 2016.

Avinor Oslo lufthavn stod for 1,7 millioner av denne veksten (6,6 prosent). Av de øvrige lufthavnene var det sterkest vekst i Tromsø (8,7 prosent), Bergen (2,8 prosent) og Harstad/Narvik (6,2 prosent).

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år. Utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken.

Luftfarten har en avgjørende rolle for nasjonal verdiskaping, og da spesielt i Nord-Norge, der trafikkveksten enkelte plasser er svært høy, kommenterer konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

- Vi forventer en videre vekst i nord i omtrent samme takt. Dette møtes med aktuelle prosjekter som planlegging av forlengelse av rullebanen i Kirkenes.

I tillegg blir det utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland, avslutter Falk-Petersen.

Viktig for turistnæringen

Innovasjon Norge mener lufthavnene i nord er svært viktig for reiselivet og næringsliv.

– Avinors lufthavn-nettverk, sammen med populære ruter, bidrar til å gjøre Norge mer tilgjengelig for besøkende fra inn- og utland.

- Gode flyruter er viktig for å sikre turisme hele året, og særlig viktig for utviklingen av reiselivet i Nord-Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge i en pressemelding.