«Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor» er ført i penn av Tor-Helge Allern og Einar Niemi og gis ut på Orkana forlag. I 2014 ble 200-årsjubileet for Grunnloven feiret og markert over hele landet.

Marginal plass

I litteraturen så langt har Nord-Norge fått en marginal plass, først og fremst fordi landsdelen ikke ble representert verken i den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll våren 1814 eller på det ekstraordinære Stortinget på høsten.

- Den vanlige forklaringen har vært lange avstander og dårlig kommunikasjon som tilsammen gjorde det umulig for representantene å rekke fram, sier redaktørene Allern og Niemi.

Selv om representantene fra Nord-Norge ikke var til stede, var det engasjement og handlingsevne i landsdelen.

Nytt lys

Boka kaster et nytt lys over landsdelens historie i 1814, krigstida forut og andre tema omkring Grunnloven og relevansen for landsdelen.

- Alle kapitlene i boka er basert på ny og til nå lite publisert forskning. Det tas et oppgjør med oppfatningen om fravær av engasjement og handling lokalt. Det påvises en påfallende forskjell mellom amtene nordpå. Landsdelens særegne forhold til Trondheim og stiftamtet vies også oppmerksomhet. Flere kapitler bidrar med inngående studier av krigstida og nødsåra. Til slutt kastes det nytt lys over Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og pressen i Nord-Norge og over språket og Grunnloven, sier forlaget.