Mens nedbøren var litt over normalen for hele Norge i oktober i år, var mesteparten av regn- og snøfallet konsentrert i Sør-Norge. Troms og Finnmark hadde derimot en skikkelig tørr høstmåned - inkludert Sør-Varanger.

Nyrud-målestasjonen i Pasvik har ikke vært i gang lenge nok til å ha noen normalnedbør ennå. Men stasjonen var den tredje tørreste i landet i oktober, med 15,3 millimeter nedbør ifølge Meteorologisk institutt. 

Bare målestasjonene i Karasjok og Polmak var tørrere, med henholdsvis 15,1 millimeter og knusktørre 11,3 millimeter. Sistnevnte var ny tørrhetsrekord for Polmak.

Øvre Neiden målestasjon var ikke langt unna, med 17,1 millimeter nedbør den måneden.

Til sammenlikning var den våteste stasjonen Gullfjellet i Bergen, med 682,5 millimeter nedbør på en måned.

Det var ikke like tørt overalt. Svanvik målestasjon målte 25,9 millimeter nedbør i oktober, og Skogfoss målestasjon målte 30,6. Det er henholdsvis 70 og 81 prosent av normalen for de stasjonene.

Ny varmerekord

Ellers er det ingen rekorder å spore lokalt. Men Nuvsvåg stasjon i Loppa satte ny finnmarksrekord for varmeste temperatur målt en oktoberdag. Der ble det målt hele 21,5 varmegrader 1. oktober. Det er godt over den gamle rekorden på 17,6 grader, målt på Mehamn lufthavn i 2005.

Normalt lokalt

Temperaturen var ikke så langt unna normalen i Sør-Varanger. Kirkenes lufthavn målte gjennomsnittlig 1,7 varmegrader i oktober, 0,4 grader over normalen. Svanvik målestasjon hadde et gjennomsnitt på 1,1 varmegrader, 0,5 over normalen. Den varmeste temperaturen ble målt til 8,4 grader på Svanvik den 12. oktober, mens den kaldeste målte temperaturen var 16 kuldegrader på Nyrud 31. oktober.