Den nye PST-sjefen i Finnmark, Lars Gaupset, har lang fartstid i Kirkenes. Han ønsket seg hit for 25 år siden rett fra politiskolen. Han har blant annet vært operativ leder for politiet.

Forebygge

– Hvorfor PST? Mest fordi jeg har vært innom mange fagfelt i det ordinære politiet og jeg så på dette som en spennende utfordring. Vi skal etterforske de mest alvorlige truslene mot Norge og forebygging er det store nøkkelordet. I det ordinære politiet etterforsker man mest forbrytelser som har skjedd, i PST etterforsker man for å hindre forbrytelser å skje.

Radikalisering

Han tror den nasjonale trusselvurderingen passer like godt i Finnmark, det er ikke noe som er annerledes her. Bortsett fra nærheten til grensa til Russland, som kan by på utfordringer, noe man så da fem og et halvt tusen flyktninger plutselig strømmet over grensa.
Da anså ikke PST dette som en trussel i seg selv, men at høyreekstreme miljøer med motstand mot innvandring kunne mobilisere. På lengere sikt så man også asylsøkere, særlig enslige mindreårige, som en sårbar gruppe for radikalisering.

Bekymring

– Derfor er det så viktig å se på terrortrussel som et samfunnsansvar. Det er viktig å komme inn tidsnok. Enhver borger, skoler og institusjoner, alle må være med og forebygge. Det handler om å se hverandre og ha omsorg. Ikke la noen bli ensomme, føle seg utenfor og bli bitre og sinte. Generelt fra terrorsaker i Europa ser man når det etterforskes i ettertid at det er flere rundt som har vært bekymret. Derfor er mannen i gata utrolig viktig for å fange opp tanker før de blir radikale, sier Gaupset.

- Ta kontakt

Det ordinære politiet har radikaliseringskontakter, men PST vil også gjerne høre fra folk hva slags bekymringer de måtte ha.
– Det er veldig lett å få kontakt med oss, på telefon eller på nett. Ingen får noen mappe på seg fordi de tar kontakt, ler Gaupset. Men det ligger et snev av alvor under.
– Folk her oppe husker det gamle overvåkingspolitiet, men den tida er heldigvis tilbakelagt. PST er noe helt annet enn POT, sier han.
– Men det er viktig å forstå at vi er satt til å verne om åpenhet, demokrati og ytringsfrihet. Og vi er avhengige av at folk hjelper oss å skape det trygge samfunnet vi faktisk lever i, sier han.