Fordal har de to siste årene vært internasjonal observatør for OSSE i Ukraina, heter det i en artikkel på barents.no. han har også vært ansatt ved det norske generalkonsulatet i Murmansk og blant annet arbeidet med å utvikle grenseboerbevis.

Fordal har utdanning i russisk språk og kultur fra Universitetet i Tromsø, og har tjenestegjort ved flere norske utenriksstasjoner. deriblant de norske ambassadene i Moskva og i Vilnius, i tillegg til at han har vært rådgiver i Utenriksdepartementet.

Nylig kionstituerte styret i Barentssekretariatet Anne-Cathrine Larsen som daglig leder. Hun er assisterende fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune, og vil fortsette som konstituert leder inntil Fordal kan tiltre.

Les mer i lørdagens SVA.