Vegvesenet er i startfasen med å få opp en ny kontrollstasjon for tungkjøretøy langs E105, veien som går inn mot Russlands-grensa. Den nåværende E105-stasjonen er nærmere grensa på Storskog. Statens vegvesen satser nå på en ny stasjon ved Bjørkheimkrysset, der E105 og E6 møtes.

- Det kommer en ny grensestasjon på Storskog. Da er det hensiktsmessig å ha en kjøretøykontrollstasjon som tar trafikk på både E6 og til og fra Storskog, forteller Bjørg-Anita Joki, avdelingsdirektør i Finnmarks-vegavdelingen i vegvesenet.

Startfasen

Den nye stasjonen betyr ikke flere arbeidsplasser i seg selv. Den betjenes nemlig av kontrollørene som reiser rundt i Finnmark.

Det er også noen år igjen til vi ser en ny stasjon ved krysset.

- Vi er helt i startfasen. Vi har vært i dialog med kommunen, men reguleringsarbeidet i området er ikke satt i gang ennå, sier Joki.

Vegvesenet har ikke tidsperspektiv på når stasjonen skal stå ferdig. Den er ikke ennå på den nåværende nasjonale transportplanen (NTP), noe som gjør at eventuell finansiering av stasjonsbyggingen er oppe i lufta inntil planen blir revidert. Det skjer hvert fjerde år, noe som betyr at man sannsynligvis må vente til 2017 før man vet noe mer.

26 millioner

Til sammenligning starter byggingen av en liknende stasjon ved Alta i nær framtid. Det er satt av 26 millioner kroner i transportplanen til den stasjonen.

- Hva denne stasjonen ved Kirkenes kommer på, vet jeg ikke, men det gir en viss pekepinn, sier avdelingsdirektøren.