Det er forhandlet fram en ny reindriftsavtale for driftsåret 2018–19 på 123,1 millioner kroner. Det er en økning på 4,5 millioner fra gjeldende avtale.

Avtalen som er forhandlet fram mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten gjelder for perioden 01.07.2018 til 30.06.2019.

– Det har vært krevende forhandlinger, og jeg er glad for at det nå er enighet om en reindriftsavtale, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

I en pressemelding fra departementet trekkes det blant annet fram at det er enighet om å øke driftstilskuddet til ungdom for å stimulere flere unge til å satse på reindrift. Partene har også blitt enige om en betydelig økning av tilskuddet til reinbeitedistriktene, går det fram av pressemeldingen.

NRL skriver på sin nettside at de er fornøyd med at distriktstilskuddet er økt.

– Ektefelletilskuddet er også videreført, i tillegg er etableringstilskuddet og særskilt driftstilskudd til ungdom blitt større, skriver NRL.

Partene er også enig om å nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme tiltak for å styrke kvinners stilling i reindriften.

(NTB)