– Hvis det etter valget kommer et initiativ fra Finnmark og Troms om at man ønsker å gå videre som to fylker, istedenfor å fortsette tvangssammenslåingen, mener vi at den nye regjeringen må høre på det, sier partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum fra talerstolen i Hamar.

Partiet vil foreslå en reversering om det kommer et lokalt initiativ etter 2021, dersom partiet er i posisjon til det etter valget, skriver NRK. 

Slagsvold Vedum mener forsatt tvangssammenslåingen av fylker er å overkjøre befolkningen. Han mener også at Troms og Finnmark fremover bør bestå som to stortingsvalgkretser, slik at det sikres stortingsrepresentanter fra begge fylkene.

– Men hvis befolkningen i 2021 vil være sammenslått, kan ikke jeg si at vi vet bedre enn folk i Troms og Finnmark. Vi har tro på at beslutninger skal tas nært folk, sa han fra talerstolen.

Viktig sak

Samtidig som Senterpartiet holder landsmøte, pågår det også felles programmøte for Troms og Finnmark Arbeiderparti i Alta.

Også her åpnet partileder Jonas Gahr Støre for det samme som Slagsvold Vedum - om Ap kommer til makta i 2021.

– Forutsetningen er imidlertid at det bare skjer hvis regionene selv vil jobbe for en reversering, sa Støre fra talerstolen.

Dette gleder fylkesordfører Ragnhild Vassvik, og legger vekt på at dette er en viktig sak å kjempe for.

– Vi har fulgt lojalt opp siden vedtaket ble fattet, men dette er en viktig sak, sier Vassvik.