Leder for Reinbeitedistrikt 5A/C i Pasvik, Egil Kalliainen, har tatt bilder av flere alvorlige tilfeller av telelinjer som har falt til bakken eller nesten gjort det.
– Det er mange grove tilfeller. Og dette er farlig både for mennesker og dyr. I tillegg har vi telefonkabel som ligger etter bakken og ikke gravd ned, sier Kalliainen.

Fjernet stolper

Bildene viser ifølge Kalliainen at det er på strekninger fjernet stolper etter avtale med Telenor.
– Det som er problemet her er at kabelen henger og denne vokser inni kratt. Telefonlinjen er vokst inni skogen og greiner henger på trådene. I tillegg er det falt trær over linjen.
Reindriftslederen opplyser at telefonlinjen over Storfjellet er ikke fjernt. Den er fjernet til fylkesvei 885 på nordsiden og sørsiden av Storfjellet.
– Vi har utfordring med at kabelen henger i halshøyde når vi kjører skuter. Vi har rein i disse områdene og krysser veien på de aktuelle strekningene. I tillegg kan en skade seg når en renner i disse på ski. I tillegg kan rein og annet vilt gå i dem når de blir jaget og krysser vei hvor disse henger. Linjene er en fare for vilt når den henger så lavt ned at de blir jaget i kabelen og kan skade seg, sier reindriftslederen.
Kalliainen har vært i kontakt med Telenor for å få ordnet opp i problemene.
– Problemet er at de nekter for å ha linjer i det aktuelle området. Så reindriften har meldt saken opp til Sør-Varanger kommune som er planmyndighet og de trengte dokumentasjon for å få fikse opp i dette. Det har de nå fått i form av bilder av de områdene som vi har mest problemer med. Det er slike linjer over hele kommunen. Ikke er det vakkert og man vet aldri når stolpene faller ned. Nå sparker vi ballen over til kommunen, sier Kalliainen.

Infløkt

Fungerende plan- og utviklingssjef i Sør-Varanger kommune, Trygve Sarajärvi, bekrefter at han har mottatt bildene. Han kaller arbeidet for å rydde opp i oppryddingen av telelinjene flere steder i kommunen for infløkt.
– Jeg har akkurat rukket å registrere dette som sak. Nå er det naturlig å ta kontakt med de som eier linjene. Og det er ikke bare bare. Da Sydvaranger gruve skulle sette i gang sin virksomhet ble det gjort et arbeid mellom Bjørnevatn og Hesseng. Vi trodde det gamle Televerket eide disse linjene, men dagens Telenor fraskrev seg sitt ansvar, sier Sarajärvi.
– Men hva gjør dere videre med saken?
– Vi kom ikke noen vei med eierforholdene da, men må begynne med et løp for å forsøke å kartlegge eierforholdene. Dette blir rene detektivarbeidet, sier Sarajarvi.

Gammel rikslinje

Informasjonssjef Per Aril Meling i Telenor Norge sier saken fra Sør-Varanger er oversendt til en enhet i Telenor for nedtak av linjekurs som ikke lenger er i drift.
– Dette gjelder en gammel kurs med sambandskabel og blanktråd. Det kan være snakk om en mulig gammel rikslinje. Det er flere kilometere med kabel som skal fjernes, men det er mulig at dere av kursen er vernet. Der vil den bli satt opp skikkelig, lover informasjonssjef Meling.