«Hot spot» listen fra 2003 består i alt av 42 større miljøutfordringer med stor forurensning fra bedrifter i Russland.

Siden listen ble opprettet har miljøvernministre fra Norge, Sverige, Finland og Russland jobbet gjennom Barentsrådets miljøarbeidsgruppe for å finne løsninger for å redusere utslipp og forurensning fra hot spot-bedriftene.

Bedriftene er alle lokalisert i russiske delen av Barentsregionen. Områdene er Murmansk, Arkhangelsk, Nenets, Karelia og Komi. Flere av de opprinnelige 42 områdene har opplevd betydelig forbedring de siste årene, mens de fleste fremdeles er uløste. Deriblant Nikel-verket.

Løste miljøproblem i Komi

Ett av stedene som har slitt er treindustrien i den russiske republikken Komi. Her har man over flere tiår deponert store mengder treavfall, som gir utlekking av forurensninger.

De siste årene har Komis miljømyndigheter stimulert treindustrien aktivt for å utnytte treavfallet til noe positivt. Nå produseres det pellets og briketter som varmer opp private og offentlige hus, og erstatter kull og tungolje.

Dette forklarer direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

– Dermed kunne treindustrien i Komi tas ut av hot spot-listen i år. Klimagassutslippene er redusert betydelig. Samtidig med at forurensningen er redusert, er det er også skapt over 200 nye arbeidsplasser, sa Hambro i en pressemelding sist torsdag.

Bedriften gjorde jobben

I dette eksemplet har virksomheten selv gjort jobben i samråd med Barentsrådets miljøarbeidsgruppe, mens Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), har støttet samarbeidet økonomisk.

– Samarbeid er en viktig nøkkel og vi er svært fornøyd med å se at jobben vi har ledet har ført til konkrete resultater.

Dette har redusert utslippene og skapt positive ringvirkninger for befolkningen og miljøet rundt disse hot spot-ene, sier Ellen Hambro.

Sverige overtar nå formannskapet i hot-spot gruppen, etter to år med norsk ledelse. Arbeidsgruppen består av 8 til 10 deltakere, herav to representanter fra norske miljømyndigheter, og representant fra NEFCO og Barentssekretariatet i Kirkenes.

Fakta
  • Hot spots er prioriterte miljøproblemer på russisk side i regionen.
  • Listen fra 2003 består av totalt 42 større forurensingsområder, som utgjør trussel mot befolkning eller natur.
  • Ett eksempel er smelteverket i Nikel, som er uløst.