- Årsresultatet er to millioner kroner høyere enn året før, heter det i en pressemelding fra selskapet, som påpeker at inntjeningen er lavere enn før. Det skyldes blant annet innføringen av arbeidsgiveravgift i Finnmark, 25 prosent reduksjon i vannkraftproduksjonen og lavere strømpriser, heter det.

De 30 millioner kroner i utbytte fordeles etter eiernes andeler i selskapet. Sør-Varanger og Vadsø er de to største eierne og deler over halvparten av utbyttet. Sør-Varanger kommune er største eier med 31,25 prosent av aksjene. Dermed får de utbetalt 9 375 000 kroner.

De andre kommunale eierne får utbetalt:

Vadsø: 6 561 000 kroner

Deatnu/ Tana: 3 750 000 kroner

Vardø: 3 750 000 kroner

Båtsfjord: 2 814 000 kroner

Berlevåg: 1 875 000 kroner

Unjárgga/Nesseby: 1 875 000 kroner