Lørdag anmeldte reinpolitiet fem skuterførere for ulovlig kjøring. Søndag tok de ni førere til.

Søndag formiddag gjennomførte de utmarkkontroll i Bugøyfjord og stoppet ni førere som kjørte utenfor lovlig løype. Alle ble anmeldt. I tillegg ga de gebyr til fire for å kjøre uten hjelm. 

Lørdag fikk tre gebyr for å kjøre uten hjelm og et forenkla forelegg ble gitt for å kjøre uten skilt.