Representanter fra kommunene i det meste av Øst-Finnmark samlet seg på Thon hotell mandag morgen. I en konferanse styrt av konsulentselskapet BDO, skal de diskutere mulig sammenslåing mellom kommuner til og med tirsdag.

Det er likevel mye som gjenstår før noen eventuelt sletter noen kommunegrenser. Ingenting skal bestemmes på dette møtet.

- Vi kan ikke bare vedta en slik prosess, sier Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap).

Det samme mener Nesseby-ordfører Knut Inge Store (Ap).

- Det er viktig å få til et folkemøte, eller å få ut informasjon på en annen måte og la folk gi tilbakemelding, sier han.

Nordlig storkommune

Nesseby ligger i posisjon for å kunne bli med i flere forskjellige kommunesammenslåinger. Den lille kommunen grenser til både Vadsø, Tana og Sør-Varanger, der den ligger helt innerst i Varangerfjorden.

Nesseby-ordføreren holder seg åpen for forslag og vil ikke forskuttere noe såpass tidlig. Han ser ikke bort fra en sammenslåing med Sør-Varanger heller.

- Men om det skulle bli noe, hadde det kanskje vært en fordel at det var en stor kommune, sier han.

Han ser da for seg en nordlig kommune, med Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Båtsfjord og Berlevåg.

- Det viktigste for oss er å ivareta tjenestetilbudet for befolkningen. Det er også viktig å bevare det samiske, sier han.

Forslag på alvor

Rafaelsen har også tidligere sagt at han stiller seg åpen. Idet SVA snakker med ham i forkant av konferansen, gjentar han at han går inn uten agenda.

- Vi har tidligere uttalt at vi ikke ser noen umiddelbar grunn til sammenslåing med andre kommuner, men vi må ta forslagene på alvor når regjeringen foreslår færre kommuner, sier han.