Tidligere i år ble det kjent at leilighetskomplekset i Solheimskvartalet har en rekke feil og mangler.

Byggene, som stod ferdig i 2007 har ikke blitt gitt ferdigattest. Senest i sommer nektet kommunen å gi byggene ferdigattest før avvikene knyttet til brannsikkerheten var gjort rede for.

Egen branntekniker

Gjennom sin advokat, Bjørn Jakobsen, har tiltakshaver Kube eiendom hele tiden avvist at de har noe skyld i avvikene som ble fremlagt av sameiet i en rapport fra Rambøll.

Det gjorde at tiltakshaver selv hentet inn en brannteknisk sakkyndig som skulle foreta en tilstandsanalyse av byggene.

Nå har rapporten fra Branncon, som foretok analysen, blitt offentliggjort. Ifølge rapporten avviser Branncon flere av de totalt 21 avvikene som Rambøll la fram i sin rapport.

Stoler på rapporten

Overfor Finnmarken mener advokat for Kube eiendom, Bjørn Jakobsen, at forskjellene i rapporten skyldes ulike vurderinger av den faktiske utførelsen og tolkningen av forskriftskravene.

– Vi stoler på Branncon og deres vurderinger. De er erfarne folk, understreker Jakobsen til avisen.

Ifølge rapporten fra Branncon er selskapet kun enig i åtte av tilfellene som Rambøll tidligere har funnet, hvor det må iverksettes tiltak for å forbedre brannsikkerheten ved bygget. Av de åtte mener Branncon at to av avvikene allerede har blitt utrettet av sameiet.

Jakobsen sier til Finnmarken at målet til selskapet er å få ferdigattest av byggene så snart utbedringene er gjennomført.

– Jeg er ikke kjent med fremdriften per dags dato, men så fort de er ferdig med å utføre tiltakene som skal til, vil de sende en sluttrapport med dokumentasjon på hva som er utført til kommunen, og vil anmode dem om å utstede ferdigattest, sier han.