Alle partiene gjorde det klart at den enkelte representant var fristilt i saken, siden dette er et viktg verdispørsmål. Og da debatten ebbet ut etter nesten en time, inkludert et gruppemøte, lå ikke mindre enn fem forslag til vedtak på bordet.

Gjennomslag

Til slutt fikk Venstre tilnærmet fullt gjennomslag mot kun en stemme fra uavhengig representant Agnar Jensen. Sør-Varanger kommune spiller inn til regjeringen at leger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Fordi dette er mot kvinners grunnleggende og ubestridte rett til å bestemme over sin egen kropp.

SV og Pål Gabrielsen fikk i tillegg flertall med 13 mot 11 stemmer for at Sør-Varanger kommune heller ikke ønsker å ansette leger som ønsker reservasjonsrett.

For defensivt

Høyres forslag om at spørsmålet om reservasjonsrett skal avgjøres lokalt, fikk kun seks stemmer. De øvrige partiene mente det er altfor defensivt å kun be om lokal avgjørelsesrett.

Høyre argumenterte med at det er bedre å få ta avgjørelsen lokalt, enn at flertallet på Stortinget, Høyre, Frp og KrF skal bestemme at reservasjonsretten innføres.

- Da betyr det ingenting hva vi mener lokalt, understreket Bror Sundstrøm.

For Agnar Jensen var dette verdispørsmålet ikke et spørsmål om kvinnerns rett, men om livets rett.

- Det må vi ta inn over oss, sa han.