Det var i juli 2012 at taket på Univestbygget kollapset under en stor ansamling av vann. Bygget lå på andre siden av E6 fra der Thon-hotellet er i dag, men måtte rives.

Univestbygget AS fikk imidlertid ikke de forsikringspengene de mente de hadde krav på. Nå, nesten fem fulle år etter taket raste sammen, har forsikringssaken fått en rettsdato.

4. og 5. september i år møtes Univestbygget og forsikringsselskapet Tryg i Øst-Finnmark tingrett, om de ikke klarer å mekle seg frem til en løsning før den tid.

Nåværende daglig leder i Univestbygget AS, Tor Jonny Jensen, kan ikke kommentere saken i skrivende stund. Saken skjedde nemlig før hans tid i bedriften, og han har ikke rukket å sette seg inn i alle fakta ennå.

Lene Sandberg, advokat for Univestbygget i saken, bekrefter at saken dreier seg om tak-kollapsen i 2012. Kravet fra Univestbygget er på 5 millioner kroner.

Sandberg forteller at de har et håp om å få en avtale med Tryg underveis.

Tryg Forsikring har bestridt forsikringskravet fordi de mener taket burde tålt vannmengden som det ble utsatt for. Det forteller kommunikasjonssjef Ole Irgens.

- Her kom det 50 millimeter nedbør i to døgn, og et tak av tilsvarende type skal tåle 250 millimeter vann. Dermed er det en konstruksjonsfeil eller materialsvikt, og det er ikke en forsikringssak, sier han til SVA.