Overfor NRK bekrefter Lukoils kommunikasjonsavdeling at valget om å droppe omlasting i Kirkenes er tatt av økonomiske hensyn.

Norterminal-leder Jacob B. Stolt-Nielsen mener fremdeles at Kirkenes er det billigste alternativet for Lukoil, tross det russiske selskapets uttalelse.

- Lukoil er nødt til å vise verden at de kun tar økonomiske beslutninger. Men vi følger og analyserer totalkostnadene meget godt, og vi er helt sikre på at totalkostnaden i Kirkenes er lavest, på grunn av gode værforhold og lav skipstrafikk, sier Stolt-Nielsen til NRK.

Risikopris

Det er ikke oppgitt noen sammenlikning av totalkostnadene i Murmansk og Kirkenes. Norterminal tjente imidlertid godt i 2015, med et overskudd på 68 millioner kroner for hovedselskapet, og rett under 14 millioner for underselskapet Norterminal Response. Stolt-Nielsen viser til at de har gjort investeringer for over 100 millioner kroner, og har priset risiko inn i driften.

- Vi sitter nå med alt utstyret, og har fått tilbake det vi har investert, men ikke stort mer enn det, sier han til NRK.

Tillatelse-spørsmål

Lukoil skapte god butikk for Norterminal, med oljeomlasting rett utenfor Kirkenes i to og et halvt år. De var Kirkenes-selskapets eneste kunde. Men Lukoil begynte å laste om i Murmansk da det ble tvil rundt hvor mange tonn olje Norterminal fikk lov til å laste om direkte per år.

Norterminal fikk tillatelsene de trengte i juli, men da hadde Lukoil allerede etablert oljeomlasting ved Murmansk. Det russiske selskapet har ennå ikke kommet tilbake til norsk farvann, og Norterminal ble nødt til å si opp mesteparten av arbeidsstokken. I januar var Norterminal nede i seks ansatte, fra 21 på det meste.