Prosjektet «Det russiske hus» er ikke ferdigfinansiert, og han venter fortsatt på svar fra Innovasjon Norge. Tannvik har fått kontrakt med Hurtigruten fra 1. mai, og fra en amerikansk turoperatør med 55 grupper.

Oppstart i august

Nå håper Tannvik at byggestarten på Malmklang-bygget kan begynne i august.

- Men det er fortsatt mange baller som skal hentes ned. Problemet her i verden er ofte at man ikke får penger før kundegrunnlaget er der. Nå har jeg fått kunder før pengene. Kundegrunnlaget er der, men pengene er altså ikke på plass, sier Tannvik.

Det ble rettet en del kritikk over at Kåre Tannvik fikk kjøpe Malmklang altfor billig, etter å ha lagt 1,8 millioner kroner på bordet.

- Situasjonen er veldig vanskelig, og jeg må i tiden som kommer, tenke meg godt om. Det er fortsatt tid til å kaste kortene i løpet av juni måned, sier Tannvik, som er usikker på når svaret fra Innovasjon Norge kommer.

Taushetsplikt

Hos Innovasjon Norge får vi vite at de har taushetsplikt i saker som er under behandling. Derfor kan de ikke si hvor lang tid det tar å ta en beslutning om søknaden til Malmklang-prosjektet.