Etter en tilbudskonkurranse har Sør-Varanger kommune vedtatt at Consolvo AS med adresse i Tranby får jobben med å bygge gangbru over Langfjorden. Budet lå på 5 691 752 kroner. Kimeks bud lød på 6 178 533 kroner. Consolvo mener å gjøre jobben på 45 dager, Kimek 89 dager.
Consolvo er ifølge dem selv et av landets største rehabiliteringsfirma og driver vedlikehold og rehabilitering av blant annet bruer, fasader og kaier. Firmaet har tilhold i Tranby i Lier kommune i Buskerud.