Dagens mangelfulle kapasitet på Kirkenes lufthavn gjør at næringslivet ikke får sendt varer i det omfang som det er etterspørsel etter sørover. Reiselivet får ikke utnyttet sitt potensiale for utvikling, spesielt Hurtigruten og chartertrafikk. Potensialet for økt næringsaktivitet i Øst-Finnmark og Barentsregionen blir ikke forløst i tilstrekkelig grad. Den økte russlandsaktiviteten som vises i den kraftige veksten på Storskog grensestasjon, blir ikke utnyttet.

Kapasitetsproblemene på Storskog blir utnyttet av internasjonale kriminelle nettverk.

Dette skriver daglig leder i Kirkenes Næringshage, Terje Meyer, til finansminister Siv Jensen.

Han ber regjeringen om å prioritere Kirkenes lufthavn og Storskog grensestasjon høyt i statsbudsjettet for 2015.

Meyer skriver til Jensen at Grensestasjonen på Storskog har store kapasitetsproblemer.
"I 2013 passerte 320 000 personer grensa mellom Norge og Russland. Stasjonen er bygget for 175 000 passeringer. Kapasitetsproblemene forårsaker kriminalitet. Internasjonale kriminelle nettverk utnytter kapasitetsproblemene. Norge har store problemer med å overholde Schengen-avtalen med nåværende kapasitet", skriver Meyer.

Han siterer en uttalelse fra Statskog som konkluderer med at forholdene for de reisende ved Storskog ikke er tilfredsstillende. Statsbygg har fått i oppdrag av politiavdelingen til Justisdepartementet å utarbeide et forprosjekt, og ta hensyn til forventninger til fremtidig trafikkmønster.

For 2014 tror grensestasjonen at antall grensepasseringer vil være rundt 400 000, skriver Meyer.

Han siterer også statssekretær Glad Pedersen i Utenriksdepartementet som i fjor ikke kunne love noen tidsfrister, men som hadde satt i gang en utredning.

"Kirkenes Næringshage henstiller på det sterkeste Regjeringen til å løfte arbeidet med Storskog inn i 2015-budsjettet og dessuten gi saken høy prioritet", skriver Terje Meyer.