Folkefesten finner sted i Sør-Varanger i perioden 15. til 16. august, der Sør-Varanger kommune vil ha ansvar for etappe 1 mellom Vadsø - Kirkenes.

Sør-Varanger kommune vil ha mange forpliktelser i gjennomføringen opplyser rådmannen. Det anbefales derfor at man derfor styrer arrangementet som et prosjekt med egen prosjektleder.

«Det legges opp til at Sør-Varanger kommune skal utvikle profil på etappen i Kirkenes. Det skal samtidig skapes en folkefest, tilrettelegges for presentasjon av løperne og gjennomføres tiltak mot media, markedsføring og kommunikasjon. Beredskap og sikkerhet er også en viktig del av arbeidet som kommunen må gjøre.

Det er mange arbeidsoppgaver som det forventes at Sør-Varanger kommune skal løse. Det gjelder alt fra tilrettelegging av fiber, oppgradering av veistandard, skilting, rekruttering av frivillige, vakthold, samarbeid med øvrige offentlige institusjoner, nødvendige tillatelser, avfallshåndtering, oppsett av scene, toaletter (...)», skriver rådmannen.

Prislappen er satt til 1,4 millioner kroner.

RAMMER IKKE ORDINÆR DRIFT

Rådmannen mener det er vanskelig å stipulere kostnadene som vil påløpe Sør-Varanger kommune. Eksempelvis beregnet Tromsø kommune i 2014 kostnader til totalt 2,25 millioner kroner.

«Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi og den omstilling som må til i driftsbudsjettet i planperioden ser rådmannen at utgiftene til ARN ikke kan belaste kommunens ordinære driftsbudsjetter.

Den økonomiske utgiften til dette arrangementet må i sin helhet dekkes gjennom næringsfondet dersom ARN skal kunne gjennomføres i denne størrelsesorden og kommunens skal kunne påta seg et slik arrangement».

Avgjørelse i saken ventes 7. februar etter politisk behandling.