Ordet påske er en forvanskning av navnet på den jødiske høytiden pesach, og jødene har feiret påske lenger enn kristne. De feiret utvandringen fra fangenskapet i Egypt. Det var Jacob og hans tolv sønner som i sin tid bosatte seg i Egypt, og deres etterkommere ble gjort til slaver under Faraos styre. Den kristne feiringen er til minne om Jesu Kristi siste nattverd, lidelse, død og oppstandelse.

Formel

Det er nok en grunn til at man har bevegelige helligdager, fordi man visste ikke nøyaktig og med sikkerhet. Det var faktisk det berømte Kirkemøtet i Nikea som i 325 bestemte at påskedag skulle være første søndag etter første fullmåne etter 21. mars, noe den norske kirke fremdeles forholder seg til. Datoen varierer dermed innenfor perioden 22. mars til 25. april. Denne beregningsmåten kalles påskeformelen. Påskedag falt på 20. april i 2014 og faller på 5. april i år, 27. mars til neste år og 16. april i 2017.

Det var uenighet før Kirkemøtet og det har vært uenighet siden. Derfor feirer blant annet ortodokse og katolske kirker påske til ulik tid.

Sjeldnest

Påskeformelen er metoden som brukes for å beregne det årlige tidspunktet for påskehøytiden i den gregorianske kalenderen. Det betyr at påskedagen kan falle på 35 forskjellige datoer, men dagene blir ikke jevnt fordelt. Ikke siden 1818 har påskedagen falt på den tidligst mulige dagen, og den vil ikke gjøre det igjen før i 2285. I 2008 falt imidlertid påskedagen på 23. mars, neste gang det skjer er i 2160. Forrige gang påskedagen var på den senest mulige dagen var i 1943, og neste gang det skjer er i 2038.

Vanligst

19. april er den vanligste datoen. I løpet av syklusen faller påskedagen på denne datoen 220 400 ganger, dette tilsvarer 3,9 prosent av alle gangene. Datosyklusen gjentas med 5 700 000 års mellomrom.

Fremdeles vanskelig å huske? Første søndag etter første fullmåne etter 21. mars er regelen.