I tillegg til de rundt 4 800 husene som i dag blir besøkt av brannvesenets feier, skal nå volumet økes med femti prosent. Bakgrunnen er et nytt krav i forskrift om brannforebygging i Brann- og eksplosjonsvernloven. Der heter det nå at kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk blir feiet ved behov.

Tilbakemelding

– Og det betyr alle byggverk, ikke bare boliger, sier varabrannsjef Oddleif Wara.

– Også naust, verksteder, lagere og drivhus. Men vi konsentrerer oss i første omgang om fritidsboliger og hytter, og det kommer til å bli en stor jobb. Vi har nå fått lagt inn over 2 400 nye bygg i våre registere, og kommer i løpet av uka til å sende ut et informasjonsskriv og et tilbakemeldingsskjema til alle eierne. Vi trenger å vite hvor hyttene ligger og hvordan vi skal nå ut til dem, sier Wara.

Skjemaet finnes også elektronisk på kommunens hjemmesider og svarfristen er satt til 6. november.

Organisering

I Sør-Varanger er det svært mange hytter, og alle ligger ikke slik til at man kan parkere bilen ved siden av.

– Mange har hytter på utilgjengelige steder, på Jarfjordfjellet, i Gallok og ute langs kysten, og vi må nå dem alle. Derfor trenger vi å vite hvordan man kommer seg dit og når det passer best på året. Antakelig må vi ut med både båt og skuter for å feie, men før vi kan sette i gang, må vi ha organisert hyttene i områder og roder, slik vi gjør med vanlige boliger, sier Wara.

Gebyr

Når brannvesenet har fått denne oversikten er det likevel ikke bare å sette i gang. Kommunestyret må også vedta en forskrift om denne nye feiingen.

– Feiing skal drives som selvkost, det vil si at jobben skal gjøres for det det koster. Derfor må kommunstyret vedta en forskrift om denne nye feiingen og hva gebyret skal bli. Vi må antakelig både investere i utstyr og ansette flere folk for å få gjort jobben, sier Wara,

– Ønsket vårt er forebygging og at folk skal føle seg trygge når de koser seg på hytta. Vi vil ikke at det skal brenne eller at det skal gå liv tapt når det brenner, sier han Oddleif Wara.