Det er ni år siden Sandnes barnehage fikk egen samisk avdeling. Siden den tid har det gradvis blitt mer samisk i barnehagen, spesielt siden i mai i fjor. Da tok barnehagestyrer Bjørg Løkås initiativ til å gjøre hele barnehagen samisk.

Torsdag var det dobbel markering på barnehagen. Ikke bare feiret de at sola var kommet tilbake - men en milepæl var nådd for den samiske barnehagen. Alle avdelingene har nå offisielt samiske navn: Avdelingen Kasper ble omdøpt til Mánnu, Jesper ble til Násti, og Jonathan ble til Beaivvas. Det er de samiske ordene for henholdsvis måne, stjerne og sol.

Offisiell navnebruk

Skiltene utenfor har fremdeles de gamle navnene, men det ordnes etter hvert. Det viktige nå er at de nye avdelingsnavnene blir brukt i offisiell sammenheng, i dokumenter og i samtaler - og selvfølgelig at de brukes av barna. For mens én av avdelingene har spesielt mye samisk innhold, så gjennomsyrer det samiske det meste av aktiviteten i barnehagen.

- Samisk aktivitet foregår hver eneste dag her. Vi synger og hilser på samisk, og har samiske ord på det vi spiser, forteller Løkås. Programmet i barnehagen foregår etter det samiske årshjulet, der barna lærer om og leker etter de åtte samiske årstidene.

Og selvfølgelig var det et skikkelig samisk innslag i feiringen av de nye avdelingsnavnene. Barna stilte opp med samisk sang, kledd i de rette draktene.

En del igjen

Barnehagen har ennå en del arbeid igjen, mer samisk innhold å innføre.

- Vi jobber hele tiden med å utvikle innholdet i barnehagen. Det er et spennende arbeid. Veien blir til mens vi går, forteller Bjørg Løkås. Og hun merker at barna utvikler seg.

- Vi har et barn her som forstår og snakker samisk fra før av. Vi merker at barnet bruker mer samisk etter hvert, sier hun.

Og de når frem til også de ikke-samiske barna. Ida (4) og lillesøster Ellen Marie (2) har nok noen samiske forfedre et sted i slekta, men de har ikke lært samisk. Likevel er det ikke noe problem for Ida å fortelle hva de forskjellige avdelingsnavnene betyr.

- Hva betyr Násti, spør vi den litt sjenerte jentungen.

- Måne, konstaterer hun kjapt. Hun kan også telle til fem på samisk.