I tillegg er det 25 år med Barentssamarbeid, så denne uka står i samarbeidets ånd mellom nabofylkene i denne delen av verden.

Samarbeid viktig

Her ble det også anledning til å markere at det i år er 30 år siden den første samarbeidsavtalen mellom Finnmark og Murmansk ble undertegnet.

Både fylkesordfører Ragnhild Vassvik og guvernøren i Murmansk, Marina Kovtun, pekte på den store betydningen av mobilitet over grensa som viktig for det man har oppnådd innen kultur, idrett og folk-til-folk samarbeid.

Men det er mange grensehindre som fremdeles er flaskehalser i den grensekryssende kontakten, skrives det i pressemeldingen.

- Å jobbe med dette vil bidra til at det blir enklere å fortsette den varme kontakten i nord, spesielt i dag hvor retorikken mellom hovedstedene blir stadig skarpere.

Barents-suksess

Barentssamarbeidet ble løftet frem som en suksess, men det ble notert at dette er den eneste internasjonale samarbeidsorganet uten finansieringsmuligheter.

Prosjektstøtten fra Kolarctic og fra det norske Barentssekretariatet i Kirkenes spiller en veldig viktig rolle når det gjelder å gi muligheter for det praktiske samarbeidet i nord.

- De regionale styringsorganene i Barents Euro Arctic Region må i framtida få mer selvstendighet til å bestemme utviklingen i barentssamarbeidet, og samtidig må organisasjonen få egne budsjetter til dette formålet. Dette vil gi styringsorganene større handlingsrom enn i dag, og bidra til at utviklingen i Barentsregionen skyter fart, og øke den grensekryssende mobiliteten blant naboer i nord, uttaler fylkestingsrepresentant Remi Strand fra Finnmark. 

Næringsutvikling i nordøst

Med den store ressursrikdommen i nord, er det store muligheter for en enda sterkere næringsutvikling gjennom samarbeid.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og fylkestingsrepresentant Remi Strand besøker også Murmansk i forbindelse med den årlige Murmansk næringslivsuke («Murmansk Business Week»), som samler næringsaktører fra Russland og resten av verden.