Mildvær og tining har gjort at skuterløypene har blitt stengt fortløpende i påsken, og nå stenger enda flere. I dag begynner Statens Vegvesen arbeidet med å åpne veien til Grense Jakobselv og samtidig melder Barentshallene at skuterløype 21 fra Vintervollen stenger.

Ifølge Barentshallene vil Vegvesenet ha veien klar innen 1. mai.

De skriver også at det har kommet åpne råker midt i løypetraseen på Store Ropelvvann. Foreløpig ikke store råkene, men kan fort eskalere med mildværet. De ber publikum vise ekstra forsiktighet i dette området.

Løypene som nå er delvis stengt er Løype 12 og 22. Det er stengt fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet - over Tårnelva like ovenfor brua - nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen - over FV 886 og rundt Rognli og over til Dammusjavri - langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen. 

Veien fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell er åpen.

Løype 12 er også delvis stengt: På norsk side av Pasvikelva langs grenseløypa fra Harefoss opp til Utnes (gmr 133) Videre til Stenbakk, Melkefoss og opp til Skogfoss og gmr 97. Til Kobbfossnes, på land og over Hasseltjern, videre langs grenseløypa på elva til Steinstrykan og gmr. 65. Videre går løypa opp til Steinneset gmr.59. Fra Steinneset langs grenseløypa på elva opp til Nesheim, samt avstikkerne fra parkeringsplass ved Bekkevoll og fra Utnes til Pasvikdalens Villmarkssenter er stengt. 

Fra starten av Nordvestbukta opp til Skogly og inn til bebyggelsen i Vaggetem (på Vaggetemvannet) er løypa fremdeles åpen.

Løype 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 og 21 er helt stengt.