Fra nå er det billigere og lettere å få visum etter at avtalen mellom det russiske generalkonsulatet og Bring gikk ut. Nå er ordningen tilbake slik de var for fem år siden, da visumbehandlingen blir gjort på Det russiske generalkonsulatet i Kirkenes sentrum.

Dermed går prisen ned med omtreng 300 kroner.

Facebook-siden til generalkonsulatet står følgende å lese:

«I sammenheng med at en samarbeidsavtale mellom Det Russiske Generalkonsulatet og bedrift «Lex Systems» (operatøren til Russisk visumsenter i Kirkenes) avsluttes etter 27. mars dette år, kan utenlandske statsborgere, samt deres fullmektige representanter, henvende seg angående russiske visa direkte til Generalkonsulatet (Kirkenes, Rådhusplassen, 2, på formiddagene på arbeidsdager etter 28. mars. Det er ikke nødvendig å reservere tid på forhånd. Under henvendelsen til Generalkonsulatet må søkeren fremlegge sitt gyldige pass, invitasjon fra mottaker i Russland eller reisebyrå, utskrevet og signert søknadskjema (fylles ut på denne lenken), passbilde og kopi av reiseforsikring.

Samme ordning gjelder for de russiske statsborgerne som bringer søknader for sine utenlandske nære slektninger som reiser med dem til Russland. I slike tilfeller må disse slektningene være med søkeren og fremlegge de dokumentene som bekrefter slektsforhold. Henvendelser angående visa sendt av søkerne gjennom post blir ikke behandlet. Den ovennevnte ordningen fungerer som et midlertidig tiltak. Generalkonsulatet informerer videre om noen endringer».