E6 skal få 11 kilometer med asfalt mellom Varangerbotn og Kirkenes, og fylkesvei 886 mellom Storskog og Grense Jakobselv skal få rundt 2,3 kilometer med ny asfalt. Ellers vil det bli mye veiarbeid på mange andre strekninger i Finnmark i sommer. I en pressemelding fra Vegvesenet ber man trafikantene være tålmodige og ta hensyn.

- Noen ulemper

- Det er rekordstor aktivitet i Finnmark, både når det gjelder nyanlegg og vedlikehold, og vi er veldig glad for alle forbedringene i vegnettet. Men arbeidet vil medføre noen ulemper for trafikantene i mellomtida, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Selv om det ikke er den helt store aktiviteten i Sør-Varanger, kan det være greit å vite at det kan bli lenge å vente andre steder før man legger ut på kjøretur.

- Det er selvfølgelig ikke ideelt at det gjøres mye arbeid om sommeren mens det er ekstra ferietrafikk. Men sommeren er kort, og det er mye som må skje på kort tid, og det regner jeg med at trafikantene har forståelse for, sier Mikkelsen.

Stengte veier

På riksveg 94 nord for Skaidi og på E6 mellom Alta og fylkesgrensa mot Troms vil vegen være helt stengt i korte perioder. Over hele fylket vil det være lyssignal eller manuell regulering av trafikken i forbindelse med asfaltering. Dette gjelder blant annet på E6 i Repparfjorddalen.

Mellom Sennalandet og Skaidi skal det også utføres rassikringsarbeid ved Doggiflågan, som kan føre til stengning i korte perioder.

I tillegg pågår arbeid i Tarmfjordbakken på fylkesveg 98 i Tana. Her kan det fram til begynnelsen av juli være enkelte tilfeller hvor vegen må stenge inntil to timer i forbindelse med sprengning, i tillegg til korte stengninger på 10-15 minutter.

Vegvesenet anbefaler at man sjekker trafikkmeldinger på 175.no før man legger ut på kjøretur i Finnmark i sommer.