Jegerne har så langt bare tatt litt over en fjerdedel av det som ble skutt i fjor. Antallet aktiverte jaktdager på rypene er også nesten halvert.

– Når vi sammenholder resultatene, har vi skutt en langt mindre andel av bestanden enn i 2016. Det er akkurat det vi ønsker med tanke på neste års bestand, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli i Finnmarkseiendommen (FeFo) i en pressemelding.

Mye mindre

Frem til 23. oktober i år var det 18 292 jaktdager som ble aktivert rundt om i fylket. På samme tid i fjor hadde jegerne aktivert hele 31 659 dager, ifølge FeFo.

I løpet av disse jaktdagene ble det innrapportert 3 595 felte liryper og 2 741 felte fjellryper over hele Finnmark. Fjorårets tall for samme tidsperiode er 15 553 liryper og 6 429 fjellryper.

Antall dagskort til tilreisende jegere har blitt halvert – fra 15 375 i fjor, til 7 159 i år.

Jegere som kjøpte jaktkort, men som ikke ville jakte likevel, fikk sjansen til å kansellere jaktkortet. Det var det mange som benyttet seg av. De fikk tilbake totalt 366 538 kroner.

Lave rypetall

Restriksjonene på rypejakta fortsetter på grunn av særdeles lave rypetall i år. FeFo har imidlertid lagt til en sesongkvote på snarefangst, på 20 ryper per fangstmann. Begrunnelsen er at snarefangsten utgjør en liten del av den totale fangsten.