Kvinnen ble opprinnelig dømt i juni 2016 for å ha innført åtte kilo hasj fra Nederland, pluss 4000 av det hun trodde var ecstasy-tabletter - men som viste seg å være koffeintabletter. I tillegg var hun dømt for å ha kjørt mens hun var påvirket av amfetamin.

Da saken først kom opp i tingretten, la dommerne vekt på at kvinnen var på vei til å få livet sitt på rett kjøl. De ga henne 380 timer samfunnsstraff. Om hun ikke gjennomførte den, måtte hun i fengsel i ett år og fem måneder.

I løpet av gjennomføringen gjennomgikk kvinnen en sterk personlig krise, og det gjorde at hun sykmeldte seg. Men etter hvert unnlot hun også å møte opp til flere møter med friomsorgen og til samfunnsstraff-tjeneste, og hun ble testet positivt på rus flere ganger. Det hele endte med at friomsorgen stanset gjennomføringen av samfunnsstraffen.

Tilbake til retten

Det ble så opp til tingretten å bestemme om kvinnen skulle få flere sjanser, eller om hun måtte i fengsel. Tingretten la vekt på de personlige forholdene og krisene kvinnen hadde gått igjennom, og ga henne tre måneder ekstra på å gjennomføre samfunnsstraffen.

Kriminalomsorgen anket saken. Og i lagmannsretten nå i september, ble kvinnen dømt til å gjennomføre resten av den ett år og fem måneder lange fengselsdommen.

Kvinnen får totalt 99 dager i fradrag for gjennomført samfunnsstraff og varetekt.

- Strekte seg langt

Lagmannsretten var enig med Kriminalomsorgen, i at tingretten hadde lagt for stor vekt på livs- og familiesituasjonen til kvinnen. Fengselsdommen ble heller ikke stoppet av at kvinnen har kommet lengre i rehabiliteringen.

Lagmannsdommerne mente også at Friomsorgen hadde strekt seg langt i å la kvinnen håndtere den personlige krisen hun fikk under gjennomføringen av samfunnsstraffen.