Går du opp til Kjerringstupet på Langøra i de nærmeste dagene møter du en liten skog av noe som gir assosiasjoner både til vindmålere og roboter. Det du ser er en kinetisk lyd- og lysinstallasjon av kunstneren Joris Strijbos. Tittelen er «IsoScope».

Lyd og lys

Installasjonen drives av vinden og er inspirert av svermers bevegelser.

- Slik de fleste naturfenomen kan også denne kun opptre og bevege seg under spesifikke værforhold, heter det i pressemeldingen for prosjektet.

Prosjektet Darc Ecology er en pågående samtale om kunst, teknologi og økologisk tenkning. Denne gang leverer prosjektet to installasjoner i Kirkenes. Den andre finnes ved Postmestervann og har tittelen «Levende land». Dette er en lydvandring. Utgangspunktet er at i mørketida hviler alt liv og vi inviteres til å se detaljene og nyansene.

I vår tid

I tillegg kom også filosofen Graham Harman til Kirkenes. Han holdt foredrag torsdag formiddag om blant annet antropocen, det nye begrepet på vår tidsalder, der mennesket hersker over naturen.

Prosjektet fortsetter over grensen til Russland, til Murmansk fredag og lørdag og til Nikel og Zapoljarnij på søndag. I Nikel skal videoinstallasjonen «Barents (mare incognitum) danse over Trud stadion og lysinstallasjonen «Kryss» vises på en forlatt og uferdig bygning i Zapoljarnij. Begge verkene er av kunstneren HC Gilje.