Magga var fra før av medlem av Sametinget, der hun blant annet satt som leder av nærings- og kulturkomiteen. Hun er også aktiv politiker i Sør-Varanger, der hun blant annet er komitéleder i fondsstyret og medlem i kommunestyret.

Nå må hun imidlertid finne ut hvilke politiske verv hun i det hele tatt kan beholde. For medlemmene i sametingsrådet jobber på heltid, og der ble Magga valgt inn fredag.

Sametingsrådet er Sametingets øverste styringsorgan, og fungerer for Sametinget slik regjeringen fungerer for Stortinget.

- Nå er vi i gang med arbeidet i full fart. Jeg er nå på vei til Karasjok, der vi skal ha et tredagers møte, og blant annet fordele ansvarsområdene våre, sier hun til SVA mandag.

Magga har ingen anelse hva hun får ansvar for i sametingsrådet i skrivende stund. Men hun mener det ikke er utenkelig at hun får ansvaret for reindrift eller rovvilt, da det er der en god del av ekspertisen hennes ligger.

Når Magga vet mer om hva hun velges til og hvordan møteplanen ligger, kan hun finne ut hvilke av dagens verv hun kan fortsette i, hvilke hun må ta permisjon fra, og hvilke hun må gi opp.

Sametings-drama

NRK skrev om dramatikken på Sametinget torsdag, da 2017-budsjettet til Sametinget skulle bestemmes. Norske Samers Riksforbund (NSR) har ledet Sametinget med president Aili Keskitalo. Men tidligere den uka kom det signaler om at Arbeiderpartiet ville gå for mistillit og ta over. Det skjedde etter at budsjettforslaget til NSR sitt sametingsråd ble nedstemt til fordel for Arbeiderpartiets budsjett.

NSR ble anklaget for vinglende politikk, og Ap stilte mistillitsforslag. NSR-rådet med Keskitalo i spissen stilte seg uforstående til mistilliten ifølge NRK, men mistillitsforslaget fikk flertall i Sametinget, med 21 mot 16 stemmer.

Dagen etter ble Vibeke Larsen selv valgt til ny sametingspresident, og hun stiller med et nytt sametingsråd der også Høyre og Árja er representert.

Mindre datajobb

Magga driver også selskapet Rein Data, som spesialiserer seg på datatjenester for reindrift. Hun ser for seg at hun må trappe ned dataarbeidet enda mer enn hun allerede har gjort.

- Dataarbeidet har blitt minimert fra før av etter at jeg kom inn i politikken. Politikken har tatt opp 60 prosent av tida mi, med mange forskjellige verv. Nå går mer tid til politikk, så da må jeg gå igjennom oppdragslista mi i datafirmaet og se hva jeg må gi opp, forteller hun.

Maggas tid som rådsmedlem kan være kortvarig. Mistillitsforslaget mot den avtroppede sametingspresidenten Aili Keskitalo skjedde mot slutten av perioden hennes, og det er nytt sametingsvalg allerede september neste år.

- Vi vet ikke hvordan det blir da. Vi har dårlig tid, men jeg gleder meg til å hive meg over oppgavene, slår hun fast.

Og i mellomtiden setter hun pris på å bli valgt inn.

- Jeg er veldig glad for tilliten fra den nye presidenten, sier hun.

Begynner med språksjekk

Sametingspresident Vibeke Larsen ser for seg at noe av det første det nye Sametingsrådet ser på er Hjertespråket. Dette er et prosjekt der Samisk språkutvalg har utforsket det samiske språkets status rundt om i landet, og kommet med en innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De slår blant annet fast at samiske individer har rett til å både undervises i og på språket, og til å bruke det.

- Vi vil gå på høringsmøter angående «Hjertespråket», og se hva som virker rundt om på de forskjellige stedene. Dette vil inkludere Kirkenes, sier hun.

På spørsmål om hvordan den nye sametingsledelsen vil skille seg ut fra den gamle, trekker president Vibeke Larsen fram synlighet.

- Vi håper å være mer synlige i samfunnsdebattene som angår samiske saker. Det er mye nasjonal politikk som berører distriktene der samer bor, som samferdsel og samfunnsutvikling. Vi ønsker å involvere oss i de sakene i sterkere grad, sier hun.