Norilsk Nickel melder at de har redusert utslipp av svoveldioksid med 22,8 prosent på Kolahalvøya i 2016 i forhold til året før, skriver The Independent Barents Observer.

En stor del av dette skal ha kommet fra å gå over til nye produksjonsmetoder på selskapets fabrikker i Zapoljarnij. Selskapet meldte tidligere i år om at det hadde redusert utslippet derfra fra 42 000 tonn svoveldioksid til 1400 tonn svoveldioksid i året.

Barents Observer viser samtidig til rapporter fra Murmansk kommune om at forurensingen har økt i Nikel i 2016, samtidig som den ble forminsket i Zapoljarnij. Nikel er nærmere norgesgrensa enn Zapoljarnij.

På det hele viser rapportene imidlertid at fabrikkene i Nikel og Zapoljarnij sammenlagt slapp ut 39 000 tonn mindre svoveldioksid i 2016 enn i 2015. Det er fremdeles svære utslipp, med 88 100 tonn svoveldioksid kombinert i 2016, ifølge nettavisen.

Forurensingen fra Nikel er fortsatt et hett tema i kontakten mellom Norge og Russland. NRK melder at miljøminister Vidar Helgesen er kritisk til russernes rapport, da svovelnivåene som måles på norsk side har gått opp siden 2015.