Sydvaranger Gruve melder om ny produksjonsrekord på 2.342.000 tonn i fjerde kvartal 2014, opp 18 prosent fra 2013.

- Salgsrekorden er nå 2.342.000 tonn, opp 24 prosent fra 2013, skriver gruveselskapet i en pressemelding.

Men markedet for jernmalm svikter i takt med produksjonsrekordene, og Sydvaranger endte opp med et kvartals tap på 6,3 millioner dollar. Rundt 40 millioner norske kroner.

- Dessverre har markedet for jernmalmkonsentrat fortsatt den negative utviklingen også gjennom fjerde kvartal. Det er for tiden et stor produksjonsoverskudd i markedet, hovedsaklig som følge av fallende etterspørsel, særlig fra Kina. Den samlede effekten i markedet er et fall i prisene på over 50 prosent i løpet av 2014.

Sterkere dollar

- I fjerde kvartal falt prisene ytterligere cirka 18 prosent, og gjennomsnittlig realisert salgspris FOB Kirkenes (Free On Board red. anm.) for kvartalet var 56 dollar, cirka 16 prosent lavere enn forrige kvartal.

Sydvaranger skriver at arbeidet med å kutte kostnadene fortsetter.

- I desember fikk selskapet ytterligere hjelp av den svakere norske kronen, og sammen med de igangsatte tiltakene førte dette til rekordlave kostnader for desember med 49 dollar per tonn.

Økt finansiering

Gruveselskapet melder at med den betydelige styrkingen av dollar og svekkelsen av krona, har selskapet et ikke realisert bokføringstap på 39,8 millioner kroner.

- Noe som ventes å reflekteres i det reviderte årsregnskapet.

- I første halvår av 2014 inngikk selskapet fremtidige valutatransaksjoner for å konvertere US dollar til norske kroner siden kronen er viktig valuta i våre kostnader, mens alle våre inntekter stort sett er i USD. Disse kontraktene dekker årene 2016-16 og har en gjennomsnittlig kurs på 6,34, noe som er betydelig høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene (5,95).

Sydvaranger skriver videre at det fortsatt arbeides med økt finansiering for å sikre selskapets videre drift.

- Det jobbes med så vel leverandører og kunder, som finansinstitusjoner, aksjonærer og potensielle investorer.