Det Kirkenes-baserte selskapet Norsk Test har fått i oppgave å lage nettbasert opplæring og testing av folk som ønsker å sertifisere seg for drift av solarium. Oppdraget gjør de for Statens strålevern.
Torsdag kunne testene endelig lanseres i Oslo, og fra i dag av går de i gang i hele landet. Administrerende direktør Bernt Nilsen regner med at firmaet vil omsette én og en halv million kroner på dette, minus kostnadene.
- Det er en anerkjennelse for oss, og hyggelig omsetning. Vi regner med å gå i pluss, sier Nilsen.
Han regner imidlertid ikke med å ansette flere folk.
- Det sikrer heller de åtte ansatte vi har. Vi har mange prosjekter, og aktiviteten svinger litt etter årstidene. Akkurat nå er det rolig på båtførerprøven, sier administrasjonslederen.

Lovendring

Etter en nylig lovendring blir det ikke lov å drive solarium uten godkjent personell fra nyttår, og da trenger folk å ha bevis på at de er godkjent.
- Fra nyttår blir man nødt til å ha et sånt bevis på brystet om man skal drive solarium, enten det er egne bedrifter, svømmehaller eller treningssenter. Man kan ikke lenger ha solarium med myntautomat, sier Nilsen.

Datterselskap

Norsk Test er datterselskap av Datakortet, som også er i Kirkenes. Mens Datakortet har som oppgave å teste folks datakunnskaper over hele landet, har Norsk Test andre tester som konsept.
Det største prosjektet deres er båtførerprøven. I tillegg driver de blant annet med autorisasjon av finansrådgivere, og økonomilappen for ungdommer.