Også Utvalg for miljø og næring vil bli invitert til seminardelen av dette lunsj-til lunjsmøtet. Et seminar som er en direkte følge av et vedtak i kommunestyret fra ifjor. I stedet for å støtte ordfører Cecilie Hansens ønske å anmelde Norilsk Nickel på grunn av forurensningen derfra, ba man om å bedre egen kunnskap om miljøsituasjonen i Sør-Varanger.

- Dette er en direkte oppfølgning at det ønsket, sier Cecilie Hansen.

Hele programmet er ikke helt fastlagt ennå, men det legges opp til at seminardeltakerne skal få seg fremlagt resultatene av alle luftmålingene som er gjort i forhold til forurensningen fra Nikel på norsk side.

- Vi vet for eksempel at utslippene fra verket på andre siden av grensen er gått noe ned i de senere år, men de skadelige utslippene er fortsatt fem ganger høyere enn Norges totale utslipp av SO2, sier ordføreren.

Vannkvalitet i Pasvikelva er et annet tema, innhold av tungmetaller og fiskeforvaltning det samme. Matsikkerhet i forhold til lokal matproduksjon, inkludert reindrift, vil også bli belyst, ifølge Cecilie Hansen.

Hun orienterte formannskapet om det foreløpige opplegget da de møttes onsdag i denne uken.