Kvikksølvet i gradestokken fikk tøyd seg seg godt i februar i Sør-Varanger. På Nyrud skilte det eksempelvis hele 37,4 grader mellom laveste og høyeste temperatur. I Kirkenes 27, 8.
Som vanlig var det kaldest i Øvre Pasvik. Normalen, snittet av temperaturene de siste tretti år , er 13 minus på Svanvik og 11,1 i Kirkenes. Snittemperaturen i årets andre måned lå henholdsvis 2,2 og 2, 0 grader over normaltemperaturen.
Private målinger har vist under 36 grader, men på den offisielle målinga på Nyrud var minus 33,1 grader den 8. februar lavest målte temperatur i vår kommune. Svanvik har 30,2 samme dag, mens det i Kirkenes ikke ble målt lavere enn 24,4. Kaldeste dag på flyplassen, der man måler vind og temperatur, var den 7. februar
– Absolutt laveste offisielt målte temperatur i Finnmark var på Cuovddatmohkka med 35,4, med Kautokeino og Cihccajavri med 34 kalde grader 8. februar hakk i hæl, opplyser førstekonsulent hos værvarslinga i Nord-Norge, Stein Øines.
For ordens skyld kan nevnes at laveste måling i værvarslingas historie i Sør-Varanger er 48,6 grader på den gamle målestasjonen i Øvre Pasvik.
– 1966 var det en meget kald vinter og rekorden fra den første dagen i februar er ennå ikke slått, sier Øines.

Mildvær

Når snittet blir over to grader varmere enn normalt må det med såpass lave temperaturer også ha vært noe mildvær.
Høyeste temperatur i Sør-Varanger i februar 2013 var målt på Nyrud og Svanvik med 4,3 grader. I Kirkenes ble det samme dag, 26. februar, målt 3,4 grader pluss. I Finnmark var det Vardø Radio, som hadde det mildest med sine pluss 4,5 februargrader.

Mindre nedbør

I vårt nedbørfattige område ble vi heller ikke denne februarmåneden vitne til de store nedbørsmengder. På målestasjonen på Svanvik utgjorde de 17,2 millimeterne en målte kun 85 prosent av normal februarnedbør.
I Vardø utgjorde 40,8 millimeter nøyaktig hundre prosent av månedsnormalen.
Mest nedbør på en dag i februar falt det på Svanvik med 2,9 millimeter den 28., noe som utgjør en formidabel snømengde.
I Sør-Varanger ble folk, med unntak av noen vindfulle dager på kysten, lite plaga med vind. På flyplassen var 14,5 meter per sekund den 23. kraftigste vinden som ble målt.