Mandag ved lunsjtider og utover dagen opplevde bilister på E6 en hel del kødannelse. De uheldigste måtte vente 40- 45 minutter. SVAs journalist brukte et kvarter på å nå over Langstrekka på vei til Hesseng, og over 20 minutter på vei tilbake til Kirkenes. Biler som skulle mot Kirkenes måtte belage seg på kø godt forbi rundkjøringen på Hesseng, mens det foregikk asfaltlegging mellom Hesseng og rundkjøringen opp til Skytterhusfjellet.

Ut uka

Bilførere kan vente seg veiarbeid på den samme strekningen ut uka, før entreprenørene sier seg helt ferdige med den.

Men ifølge asfaltprosjekt-byggeleder Matthias Bardosen ved Statens vegvesen i Vadsø, vil det stort sett være arbeid på kvelden resten av uka.

- Tirsdag vil det også være dagskift, ifølge entreprenøren. Men da prøver de å tilpasse seg trafikkbildet litt bedre. Det kan hende at de har pause i arbeidet rundt lunsjtider, forteller Bardosen.

Arbeidet avsluttes før arbeidsdagen er over for folk flest. Deretter er det mest sannsynlig bare kveldsskift man trenger å ta seg av. De skiftene starter rundt klokken 18 hver dag, og varer dagen ut.

Solheimsveien neste

Etter at veistrekningen på søndre del av Langstrekka er ferdig, gjenstår to deler av E6 i denne omgang: Strekningen fra Skytterhusfjellet-rundkjøringen til Kirkenes, og Solheimsveien.

- Vi er litt usikre på når vi gjør ferdig Solheimsveien. Det skjer muligens med dagskift på slutten av denne uka, eller på kveldsskiftene i begynnelsen av neste uke, forteller Bardosen.

- Strekningen mellom Skytterhusfjellet og Kirkenes ved Førstevann ligger på vent. Først må vi gjøre ferdig prosjekter som har en planfrist, blant annet i Vadsø og Nesseby, sier byggelederen.

Han regner med at de tar den delen i midten av september.

I mellomtiden tar vegvesenet opp internt spørsmålet om hvilke veiarbeider som varsles.

- Vi har observert at ikke alle veimeldingene legges ut på nett, selv om entreprenørene rapporterer at de begynner med arbeid. På veier der det blir over 20 minutter ventetid, prøver vi imidlertid å være på nett med alle meldinger i god tid, sier Bardosen.