Helse Nord har planlagt nøkternt i forberedelsene til budsjettet for 2014. Når forslaget til statsbudsjett nå kommer, ligger det omlag 200 millioner kroner mer enn Helse Nord har lagt inn i sine budsjettforslag.

- Vi skal gjøre pasientbehandlingen enda bedre. Det er svært gledelig at bevilgningene til sykehusene, rus og psykisk helse er så forutsigbare og gode. De ekstra millionene vi så langt ikke har bakt inn i våre budsjetter vil komme godt med, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Helse Nord sier i en pressemelding at helseregionen allerede har planer for og er i gang med å gi enda mer og bedre pasientbehandling, forbedre brukermedvirkningen, forbedre IKT-systemene og gjennomføre en ambisiøs investeringsplan.

 - Vi har planlagt godt og har god kontroll. Med dette forslaget til statsbudsjett har vi sikkerhet for at vi skal nå våre planer for å gi pasientene i nord en enda bedre spesialisthelsetjeneste, sier Vorland.

Han understreker samtidig at statsbudsjettet skal vedtas i Stortinget og at det kan komme endringer.