Mens ledigheten blant kvinner er redusert sammenlignet med mars i fjor, har ledigheten blant menn økt, melder Nav Finnmark.

- Menn er i større grad sysselsatt i næringer hvor ledigheten øker mest, heter det i en pressemelding. Mens 59 flere menn ble arbeidsledige, ble elleve færre kvinner det samme.

Med i bildet hører også tallene som viser at flere kvinner gjennomfører videregående skole, det er flere kvinner enn menn i høyere utdanning og ifølge Nav flytter kvinner lettere på seg, både i forhold til arbeidssted og i forhold til yrke.

Nesseby lavest

I mars i år står 1 362 personer som arbeidsledige i Finnmark. Det utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

I Sør-Varanger har også ledigheten økt sammenlignet med samme måned i fjor. 43 flere er ledige i år enn i fjor og nå har Sør-Varanger en arbeidsledighet på 2,8 prosent. Kommunen er ikke lenger den med lavest ledighet i fylket. Unjargga/Nesseby har færrest ledige med 1,4 prosent. Porsanger har 2,2 og Vadsø og Hammerfest har begge 2,7 prosent arbeidsledighet.

Akkurat nå er det Båtsfjord som har høyest ledighet i Finnmark, med 8,6 prosent.

Krever utdannelse

Ifølge Nav er det i butikk- og salgsnæring, bygg- og anleggsbransjen og fiskeindustrien at ledigheten øker mest. Inne skole og barnehage er ledigheten redusert.

Samtidig som flere blir ledige er det forholdsvis stor tilgang på ledige jobber, de fleste i Sør-Varanger, Hammerfest og Alta.

- Det er særlig innen offentlig administrasjon, undervisning og helse- og omsorg hvor stillingene krever definert kompetanse, opplyser Nav Finnmark. Innenfor helse- og omsorg er det en del sommervikar-jobber.