Det er ikke snakk om avvikling. Det bekrefter styreleder i Coop Finnmark, Nils Edvard Olsen. Han opplyser at Coop fortsatt skal være på Amfi-senteret, men de diskuterer nå hvilken størrelse butikken skal ha.

Etter etableringen med Coop Extra og handelsparken ved Lokstallen er det uaktuelt å fortsette med Mega ifølge styrelederen.

- Dette handler om økonomi, og Mega blir for stor, sier han.

Coop Finnmark snakker nå med senterledelsen. Hva slags Coop-butikk som kommer i stedet for Mega er ifølge Olsen blant annet avhengig av hvilken avtale de kommer fram til med Amfisenteret. Det er ikke tatt noen avgjørelse ennå.

De mindre butikkene i Coop-systemet er Coop Prix, som i Bjørnevatn i dag, og Coop Marked, som blant annet er på Svanvik.

Coop Finnmarks leieavtale med Amfisenteret går ut i november i år. En avgjørelse om butikkendring må ergo komme en stund før det.