Det var før jul at Mathisen fikk munnkurv om skoleskyssaken fra Sør-Varanger kommune. Rådmann Bente Larssen kontaktet rektor Elin Steigberg med beskjed om at skoleskyss ikke skulle diskuteres på lærernes pauserom.

Irettesatt

Nå har kommunen sendt saken videre til samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune. I brevet som er stilet til Fritz Mathisen i Neiden forsvarer Holm-Varsi kommunens handlemåte i denne saken.
– Vi har via kommunen blitt gjort oppmerksom på at en av dine sjåfører ytrer og formidler en del personlige meninger i forbindelse med transport av elever. Dette har vakt oppmerksomhet og blitt påpekt overfor kommunen blant annet av foresatte, skriver samferdselssjefen.
Holm-Varsi skriver at privatpersoner har meninger og at man skal respektere dette.
– Men fylkeskommunen er ikke komfortabel med at sjåfører velger arbeidsplassen som arena for sine meninger. Skolebussen er en del av skolehverdagen og elever og foresatte skal ikke være nødt til å tenke på annet enn skoleinnholdet under transporten eller på skolen. Fylkeskommunen ber deg derfor understreke overfor dine sjåfører at personlige ytringer ikke skal forekomme i transportøyemed der vedkommende utfører transportoppdrag for fylkeskommunen, herunder ombord i bussen eller på annen måte der elever, foresatte eller skoleberørte personer kan påvirkes av sjåførens mening, skriver Holm-Varsi i brevet.

Ikke fått svar

Børre Mathisen kjenner seg ikke helt igjen i beskyldningene som kommer fra kommune og fylkeskommune.
– Jeg har ikke brukt skolebussen som arena for egne meninger. Det eneste jeg har gjort er å stille spørsmålstegn ved kommunens bruk av penger til skoleskyss, sier Mathisen.
I november forsøkte Mathisen å finne ut hva kommunen bruker av penger til skoleskyss.
– Rådmann sa at Boreal hadde skolebarnkjøringen i kommunen. Vi har hatt skolebarnkjøringen i Neiden i 41-42 år og har aldri vært tilknyttet FFR eller Boreal. Jeg fikk også vite at kommunen forventet at fylkeskommunen skulle bære utgiftene for skolebarnkjøringen. Det er løgn. Fylket har aldri betalt for dette, sier Mathisen.
– Fant du ut hvor mye kommunen bruker på denne kjøringen?
– Jeg har bedt rådmannen om innsyn, men har så langt ikke fått svar. Via omveier har jeg fått vite at kommunen siden 2007-08 har kommunen hatt et skyssbudsjett på 4,8 millioner kroner. Dette skoleåret er det brukt 660 000 kroner på to elever i Neiden. Jeg tror at dette er noe folk er opptatt av og ønsker å vite om. Da er det slik jeg ser det som en dårlig løsning å gi meg munnkurv, sier Mathisen.

Ingen kommentar

Rådmann Bente Larssen sier hun ikke har noen kommentar til Mathisens utsagn.
– På generelt grunnlag så benytter Sør-Varanger kommune seg av Finnmark fylkeskommunes avtaler på området, sier Larssen.
Hun sier at Mathisens henvendelse til kommunen om saken vil bli besvart.